Terugblik raadsvergadering – 29 november

Betrokken mede-inwoner van Borger-Odoorn Alies Berning sprak wederom in. Deze keer vroeg zij de Raad om aandacht voor de conclusies van een proefschrift van onderzoeker Sanne Akerboom.

Het proefschrift stelt de vraag of er goed wordt geluisterd naar omwonenden bij het besluit om windmolens te bouwen. Zij stelt vast dat het passeren van bewoners bij besluitvorming in elk geval al minimaal leidt tot een afkalvend draagvlak voor de energietransitie. Het plotsklaps iets door de overheid opgelegd krijgen is een bron van woede en protest en leidt, zoals blijkt in onze gemeente, ook tot bedreigingen van personen, vernielingen en het verscheuren van de sociale structuur in dorpen. Alies vroeg de raadsleden om bewustwording en adviseerde hen dit proefschrift goed te lezen.

Alies vraagt de Raad om bij grotere projecten die de leefomgeving van inwoners beïnvloeden, een zorgvuldige afweging te maken tussen de verschillende belangen. Dat geldt niet alleen voor het windmolenplan, waarbij de gemeente door de landelijke overheid buitenspel is gezet, maar ook bijvoorbeeld bij het inpassen van grotere zonneparken en/of voorgenomen wijzigingen van bestemmingsplannen zoals bij het Land van Bartje.

Een belangrijk punt op de agenda van de vergadering was de besluitvorming over de nieuwe beheersvorm voor de drie zwembaden in onze gemeente. Op dit moment is één zwembad zelfstandig (Valthermond) en worden twee baden (Nieuw-Buinen en Exloo) door de gemeente zelf geëxploiteerd. Het bad in Valthermond wordt grotendeels door vrijwilligers gerund. Dit zorgt voor veel minder kosten in de exploitatie maar zorgt ook voor risico’s; stel dat er minder vrijwilligers beschikbaar komen.

De Raad wil de drie zwembaden voor onze gemeente behouden en heeft al besloten om die in één organisatie onder te brengen. Vandaag werd gepraat over de beheersvorm; een BV, een NV, een coöperatie of wellicht een holdingstructuur. BTW-aspecten spelen bij de uiteindelijke keuze een grote rol. Het college heeft besloten voor de BV-structuur te kiezen. De Raad bleek geen overwegende bezwaren in te brengen. Er wordt al gewerkt aan de werving voor een manager voor de nieuwe BV en de bedoeling is dat deze uiterlijk 31 december a.s. wordt opgericht.

Leefbaar Borger-Odoorn heeft best bedenkingen bij de nieuwe opzet. Maar naar ons gevoel wordt de continuïteit van de baden en dus het zwemplezier van onze inwoners, hierdoor het best gegarandeerd.

De nieuwe bestemmingsplannen voor het buitengebied van onze gemeente (buiten de dorpskernen) werden bijna unaniem goedgekeurd met een waardering van de raad voor de voorstellen en de mogelijkheden tot inspraak voor de inwoners.

De tussentijdse financiële rapportage leidde tot weinig relevante opmerkingen vanuit de Raad. Het jaar is bijna verstreken en daardoor is de aandacht op dit moment meer gericht op het vaststellen van de begroting voor 2019 op 13 december a.s.

Leefbaar Borger-Odoorn sprak wederom haar zorgen uit over de onzekere financiële situaties bij Emco en Wedeka. Dit zijn bedrijven waarin meerdere gemeentes in Drenthe en Groningen (financieel) deelnemen en die bezighouden met het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor verschillende groepen mensen.