Integriteit en gedrag binnen de gemeenteraad vragen om aanscherping van regels

Donderdagavond 23 maart jongstleden werd er, tijdens de besluitvormende raadsvergadering, gesproken over de ‘gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Borger-Odoorn 2023’.  Een onderwerp dat bijzonder zwaar weegt voor Leefbaar Borger-Odoorn.  In het verleden hebben de oud-raadsleden Alle Tepper en Alina de Roo van LBO  al eens gepoogd om de kaders voor integriteit en de omgangsvormen aan te scherpen voor alle raadsleden. […]

Deel dit bericht:

Motie Leefbaar Borger-Odoorn uitgevoerd, resultaten bekend.

In 2018 bracht de fractie van Leefbaar Borger-Odoorn een motie in om onderzoek te doen naar laagfrequent geluid. Een nulmeting ( dus het geluid vóór de komst van de windturbines ) en onderzoek naar het geluid ná de komst van de windturbines.  Dit onderzoek is uitgevoerd en afgerond. Enige weken geleden hebben wij voor het eerst kennis kunnen nemen van […]

Deel dit bericht: