Privacyverklaring

Als politieke partij in de gemeente Borger-Odoorn is het onze taak om de belangen van inwoners te vertegenwoordigen en spreekbuis te zijn namens onze leden. Dat doen we door veel in contact te zijn met onze inwoners en informatie op te halen en te delen.

Om dat contact te kunnen leggen en te onderhouden, verwerken we persoonsgegevens van inwoners die contact met ons zoeken, van leden en van donateurs. Dat doen we niet op de blauwe ogen en daarvoor vragen we uw toestemming. Om de veiligheid van persoonsgegevens te borgen, willen we daar zeer zorgvuldig mee omgaan en deze goed opslaan. 

Welke gegevens we van u vastleggen en waarom we dit doen, is te lezen in deze privacyverklaring. 

 

Wat u van ons wilt weten 

Vereniging Leefbaar Borger-Odoorn
Hoofdweg 37
7871 TC Klijndijk

KvK nummer 70319367

Fiscaal nummer 8582.58.778

IBAN NL 69 SNSB 0705 8557 91 

 

Wat we van u willen weten en opslaan

NAW-gegevens 

Van leden en donateurs leggen we de volgende NAW-gegevens vast:

naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geslacht.

Van inwoners die contact met ons opnemen, leggen wij de volgende NAW-gegevens vast:

Naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres.

 

Vragen van inwoners

Om spreekbuis te kunnen zijn voor onze inwoners, willen we ingekomen vragen/verzoeken/opmerkingen van inwoners goed vastleggen. Deze vragen bevatten vaak ook algemene persoonsgegevens (voorbeeld: de omschrijving van de schade aan uw woning door een drukke weg die voor uw huis ligt).

We benutten deze informatie bij het inbrengen van vragen of agendaonderwerpen bij de raad. Daarnaast geeft deze informatie ons een beeld van wat er leeft in de gemeente Borger-Odoorn, zodat we onze politieke activiteiten daarop kunnen afstemmen.

 

Moeten we deze informatie allemaal weten? 

Niet alles moeten we weten, maar het helpt ons wel in de uitoefening van onze taak.

Wat we wenselijk vinden, is te we weten hoe inwoners die contact met ons zoeken heten, naar welk adres we informatie kunnen sturen of welk telefoonnummer we kunnen bellen als verder persoonlijk contact gewenst is.

 

Wat doen we met uw persoonsgegevens? 

We registreren de persoonsgegevens van onze leden en donateurs en de persoonsgegevens van inwoners die contact met ons zoeken via website, e-mail of What’sApp.

Het e-mailadres en huisadres gebruiken we voor het versturen van brieven, uitnodigingen voor (leden)vergaderingen, bijeenkomsten en om terugkoppeling te geven op ingezonden vragen/verzoeken.

De informatie over uw geboortedatum en geslacht geeft ons een beeld van de samenstelling van onze leden/donateurs en in hoeverre dit een afspiegeling is van de inwonersamenstelling van onze gemeente.

 

Delen we uw persoonsgegevens met anderen? 

Nee. Alle eerder genoemde persoonsgegevens benutten we alleen intern en voor eigen activiteiten. Deze worden niet extern gepubliceerd of doorgegeven aan derden.

 
Waar bewaren we uw persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens van leden en donateurs leggen we schriftelijk vast ons ledenadministratiesysteem.

Persoonsgegevens van inwoners die contact met ons zoeken, leggen we vast in een contactenregistratiesysteem.

 
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 

We bewaren persoonsgegevens van leden en donateurs voor de duur van hun lidmaatschap.

We bewaren persoonsgegevens van inwoners die contact met ons zoeken gedurende 4 jaar (de raadsperiode).

 
Eigen persoonsgegevens inzien, wijzigen of wissen? 

U heeft ten allen tijde recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u opslaan.

Neem daarvoor even contact op via het algemene e-mail adres van de partij: 
info@leefbaar-borger-odoorn.nl

U kunt uw toestemming voor het opslaan en benutten van uw persoonsgegevens ook weer intrekken. 

 
Niet tevreden over hoe we omgaan met persoonsgegevens? 

Neem contact op met onze secretaris (info@leefbaar-borger-odoorn.nl) om gegevens te laten wijzigen of om ontevredenheid over de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens, te melden. We zoeken dan in overleg met u naar een oplossing. 
 
Wij willen u verder wijzen op uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Deel dit bericht: