Terugblik raadsvergadering – 15 november

Allereerst moeten we melden dat onze fractievoorzitter Alina de Roo besloten heeft om haar functie wegens gezondheidsproblemen tijdelijk (16 weken) neer te leggen. Wij vinden dit uitermate jammer maar vinden het begrijpelijk dat haar energie in de komende periode gericht zal zijn op een volledig herstel. Daar wensen wij haar alle sterkte mee!

Gedurende deze periode zal onze fractiesecretaris, Alle Tepper, haar taak als raadslid overnemen.

Ons steunfractielid Rosalie Kartner heeft jammer genoeg haar functie moeten neerleggen, in verband met een verhuizing buiten onze gemeente. We zullen haar missen!

Voor Leefbaar Borger-Odoorn was het best een spannende vergadering; op de agenda stond, ter besluitvorming, ons initiatiefvoorstel om de impasse die is ontstaan rond de Voetbalvereniging de Treffer ’16 en de Stichting Dorpshuis in 2e Exloërmond te doorbreken. Deze impasse staat een gezonde ontwikkeling van beide organisaties in de weg.

Alle partijen, coalitie en oppositie, bleken zich gelukkig bewust van de verantwoordelijkheid van raad en college bij het oplossen van deze problemen. De partijen zochten, samen met het aanwezige bestuur van de Treffer, naar een voorstel waar eenieder zich achter kon scharen.

Dat is gelukt. Het college werd verzocht voortvarend aan de slag te gaan en er voor te zorgen dat de Treffer op korte termijn kan beschikken over de noodzakelijke voorzieningen. De wethouder meldde dat hij reeds de volgende dag een bijeenkomst met het bestuur van de club had gepland.

In ons voorstel werd ook onze mening uitgesproken dat de Treffer op termijn weer moet kunnen beschikken over het gehele sportcomplex, inclusief gebouw, en dat in overleg met de stichting Dorpsbelang naar een andere locatie voor het Dorpshuis moet worden gezocht.

Zover waren sommige partijen en het college nog niet. Het college heeft een opbouwwerker de opdracht gegeven de actuele situatie in 2e Exloërmond te onderzoeken en met voorstellen te komen om deze te verbeteren.

Men wil de uitkomst van deze opdracht afwachten alvorens verdere stappen te ondernemen. Wij houden de vinger aan de pols!

Naar aanleiding van vele berichten in de pers over de wens van gemeenten en inwoners van Overijssel en Drenthe om de mogelijkheid van spoorverbindingen tussen Twente en Groningen serieus te onderzoeken heeft onze partij een motie ingediend waarin het college werd verzocht om zo snel mogelijk aan te haken bij deze in initiatieven. Naar onze mening zou een spoorverbinding via onze gemeente (bv. Emmen, Stadskanaal-Groningen) de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van ons gebied aanzienlijk kunnen verbeteren.

Wethouder Houwing zegde toe met de betrokken partijen contact te houden over deze initiatieven. Inmiddels heeft burgemeester Seton, namens onze gemeente, brieven mede ondertekend waarin de staatssecretaris en de gedeputeerde worden opgeroepen realisatie van de verbinding Veendam-Stadskanaal, met mogelijk doortrekking naar Emmen, mogelijk te maken.

Er zit beweging in; daar zijn we blij mee!