Nieuwe secretaris

Op de laatste Algemene Ledenvergadering is mevrouw Anneke Niemeijer-Keur benoemd tot secretaris van het bestuur van Leefbaar Borger-Odoorn. Zij vervangt Alina de Roo die sinds de oprichting van de partij formeel de functie van secretaris vervulde. Deze functie was niet meer te combineren met het raadslidmaatschap. Wij zijn erg blij met de komst van Anneke!