Leefbaar ziet meer mogelijkheden en vraagt het college deze uit te werken.

Afgelopen donderdag stond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op de agenda. Onder andere het beleidskader over Tiny Houses werd besproken. 

Tijdens de  raadscommissie had Leefbaar al een aantal kritische vragen en opmerkingen richting het college uitgesproken Volgens Leefbaar is het beleid niet volledig, en ook niet volgens de filosofie van de Tiny Houses.

Tijdens de behandeling van de woonvisie in maart 2022 werd het college, middels een aangenomen motie, opgeroepen om locaties te zoeken voor Tiny Houses en dit voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarop volgend is er onderzoek gedaan en heeft men met dit  beleidskader een poging gedaan gevolg te geven aan die motie. 

Hier was Leefbaar Borger-Odoorn het niet mee eens. Reden genoeg om een amendement en motie in te dienen. Het amendement riep op om de naam te veranderen van het ‘’Beleidskader Tiny Houses’’, omdat het weinig met Tiny Houses te maken heeft. Raadslid Kamps legde nog maar eens de filosofie uit van de Tiny Houses, met de bijbehorende specificaties. Dat zijn kenmerken zoals zelfvoorzienend zijn, de afwezigheid van een nuts-aansluiting, maar wel met de aanwezigheid van zonnepanelen, een warmtepomp, en een sceptic-tank. Verder worden er BioBased materialen gebruikt, wat echt een must is. Het geheel moet verplaatsbaar zijn, en kleiner dan 50m2, zodat er zo minimalistisch mogelijk, en met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk kan worden geleefd. Door het aannemen van het amendement, die mede ingediend is door Gemeentebelangen en D66,  gaat het beleidskader wat nu voorlag nu de titel ‘Kleine bungalows’ krijgen.

Daarop volgend is er nog een motie ingediend door Leefbaar Borger-Odoorn. Dit omdat de uitvoering van de oorspronkelijke motie beter uitgevoerd had kunnen worden. De nieuwe  motie roept het college op om specifiek beleid te maken voor Tiny Houses, voor zowel de verplaatsbare als de niet verplaatsbare variant. Tevens is hierbij het verzoek neergelegd om ook te starten met een pilot in het veengebied van onze gemeente. Dit is passend  bij het coalitieakkoord waarin we hebben afgesproken meer focus op dat gebied te willen leggen. Deze nieuwe motie ziet kansen om in de diverse behoeften te voorzien waar het gaat om bijzondere woonvormen en woningen voor eenpersoons huishoudens.  Ook bij deze motie waren Gemeentebelangen en D66 mede indieners. Deze is aangenomen waardoor het college nu een nieuwe opdracht heeft. Wij kijken uit naar het nieuwe beleidskader die begin volgend jaar aan de gemeenteraad voorgelegd gaat worden.

Deel dit bericht: