Vertrek Mandy Vos als raadslid

Vertrek Mandy Vos als raadslid

Werk- en privéomstandigheden nopen Mandy een stap terug te doen. Mandy heeft tijdens de raadsvergadering van 9 september aangekondigd terug te treden als volksvertegenwoordiger voor Leefbaar Borger-Odoorn uit de gemeenteraad. Mandy: ‘Het besluit om een stap terug te doen is rationeel genomen, na adviezen en gesprekken met mensen in mijn directe omgeving. Het is verstandig omdat mijn gezondheid maar ook […]

Bianca Haan geïnstalleerd als plaatsvervangend lid

Tijdens de raadsvergadering van 18 maart 2021 is Bianca Haan, fractie-assistent van Leefbaar Borger-Odoorn, officieel geïnstalleerd als plaatsvervangend lid van de oriënterende bijeenkomsten van de gemeenteraad. Bianca is 45 jaar en zeer actief binnen de gemeenschap in 2e Exloërmond, o.a. als trainster bij de Treffer’16 en als lid van verschillende werkgroepen die zich bezighouden met de leefbaarheid in het dorp. […]

Motie van treurnis

In de laatstgehouden raadsvergadering op 18 februari 2021 heeft Leefbaar Borger-Odoorn,  gesteund door andere partijen, onderstaande motie ingediend. De motie werd aangenomen met 11 tegen 10 stemmen. Groen Links en Gemeentebelangen stemden tegen.Motie van TreurnisDe gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn, in vergadering bijeen op: 18 februari 2021Onderwerp:Het vertrek, met medeneming van zijn raadszetel, van de heer M. Geertsma uit de […]