Motie Leefbaar Borger-Odoorn uitgevoerd, resultaten bekend.

In 2018 bracht de fractie van Leefbaar Borger-Odoorn een motie in om onderzoek te doen naar laagfrequent geluid. Een nulmeting ( dus het geluid vóór de komst van de windturbines ) en onderzoek naar het geluid ná de komst van de windturbines. 

Dit onderzoek is uitgevoerd en afgerond. Enige weken geleden hebben wij voor het eerst kennis kunnen nemen van het rapport, vrijwel vlak daarna zijn de uitkomsten besproken in een besloten 2-radenbijeenkomst van Aa en Hunze en Borger-Odoorn. 

En de resultaten zijn duidelijk. Na de komst van het windmolenpark ligt er een deken van geluid over ons gebied. Voor onze fractie en onze inwoners, die met regelmaat aangeven hier hinder van te ondervinden, een bevestiging van waar al voor gevreesd werd toen de turbines gebouwd zouden worden. 

Gisteren hebben de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn ook de technische uitleg gekregen in het Brughuus in Valthermond en de mogelijkheid gehad hier vragen over te stellen aan de beide onderzoeksbureaus. Uit het rapport is gebleken dat er bij 4 van de 9 meetpunten afwijkingen te constateren zijn. De emotie zit duidelijk hoog bij de inwoners en er werden scherpe vragen gesteld. 

Leefbaar Borger-Odoorn deelt de mening van de wethouder  dat hier een vervolgonderzoek moet worden ingesteld waarbij er op meerdere plekken gemeten gaat worden, dus ook op de plekken waar veel klachten vandaan komen. 

Tevens is het onderzoek naar het ministerie van Economische Zaken en in afschrift naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd met het verzoek het onderzoek inzake gezondheidsklachten rondom windturbines ook in onze regio uit te  voeren en hulp te bieden aan de inwoners die klachten ondervinden.

Leefbaar Borger-Odoorn blijft uiteraard de ontwikkelingen hiervan op de voet volgen.

Deel dit bericht: