Begroting 2023

Gisteravond stond de behandeling van de begroting voor 2023 op het programma. Een begroting met een hoge waardering van de provincie, maar liefst een 8,9. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn! 

Een begroting met veel ambities ten behoeve van onze gemeente. Mooi is het dan ook dat de gehele raad unaniem voor deze begroting heeft gestemd.

Wel hebben we aandacht gevraagd voor de bestaanszekerheid van onze ondernemers en agrariërs door de wethouder te vragen te onderzoeken welke extra inspanningen de gemeente nog kan plegen om ondernemers te helpen met expliciete urgente vragen aanvullend op de acties vanuit Rijk en provincie. Hier en daar werden nog wat nuances aangebracht met betrekking tot bijvoorbeeld verkeer. Leefbaar bemerkt al enige jaren dat de parkeerproblemen in Exloo steeds groter worden. Wij zijn dan ook erg content met de toezegging van de wethouder dat er voor de behandeling van de Kadernota 2024 een afgerond onderzoek ligt naar de behoefte van het parkeren in Exloo en de raad hierover geïnformeerd zal worden middels een brief. Tevens hadden we nog wat opmerkingen met betrekking tot het structureel maken van de dorpsbudgetten. Als je budgetrecht uit handen geeft moet je ook zorgen dat communicatie, participatie en de budgetverantwoording achteraf op orde is. De wethouder gaf dan ook de toezegging dat er voor de behandeling van de begroting van 2024 een nieuwe evaluatie ligt waarin ook die zaken meegenomen zijn.

Deel dit bericht: