Terugblik raadsvergadering – 5 juli

Het was de laatste raadsvergadering voor het gebruikelijke zomerreces. Er waren een paar insprekers. De heer Vinke over het geplande grote zonnepark nabij de Daalkampen in Borger en mevrouw Holtkamp uit Nieuw-Buinen over de geplande aanleg van een afwateringsloot.

Leefbaar Lees verder

Onze reactie op ontwerp revisie omgevingsvisie Drenthe

Geacht College,

Hierbij maken wij ernstig bezwaar tegen het aanwijzen van het oostelijk deel van de gemeente Borger-Odoorn en de rest van het veenkoloniale gebied van de provincie Drenthe als locatie voor Grootschalige Windenergie.

U schrijft in de inleiding van Lees verder

Wordt Borger-Odoorn Energy Valley van Drenthe?

Wordt Borger-Odoorn Energy Valley van Drenthe?

De politieke partij Leefbaar Borger-Odoorn maakt zich ernstige zorgen over de toekomstige leefbaarheid, natuur, gezondheid en behoud van het landelijke karakter van de gemeente. Er liggen plannen voor grootschalige zonne-akkers en windmolenparken in met name de veenkoloniën. Als we niets Lees verder

Terugblik raadsvergadering – 21 juni

Het was weer een lange raadsvergadering op 21 juni jl. Van 19.00 uur tot ca. 23.20 is een behoorlijke ‘zit’. Maar er kwamen best interessante onderwerpen aan de orde.

Zo sprak Mark Elzinga, namens bewoners van de wijk Daalkampen, in Lees verder

Agenda

Geen activiteiten.

What’s App berichtenservice

Stuur ons een vraag/opmerking/suggestie via onze ‘What’s Leeft?’ berichtenservice
06 – 55 45 45 89

Volg ons op Facebook

Dit leeft bij mij!