Prestigeproject Sportpark Odoorn vorig college forse erfenis

Prestigeproject Sportpark Odoorn vorig college forse erfenis

In het Dagblad van het Noorden van afgelopen zaterdag 16 september (pagina 15) gaf de hoofdredacteur zijn mening over de enorme erfenis na 13 jaar Mark Rutte. Een scherpe analyse die laat zien hoe de politiek kan werken. Ook in Borger-Odoorn zien we erfenissen van ons vorige College. De naam Rutte wordt vervangen door de coalitie onder leiding van Gemeentebelangen die het gedurende 8 jaar voor het zeggen had en samen het College vormden.  Zo ook op 24 juni 2021 bij de behandeling van de Kadernota 2022. Toen al voorspelde de fractie van Leefbaar Borger-Odoorn dat dit niet goed uit zou pakken.

Niet integraal

Door een motie op initiatief van D66 werd de renovatie van het sportpark Odoorn naar voren gehaald. Dit terwijl er geen duidelijk en integraal overzicht was van de onderhoudssituaties van alle buitensportaccommodaties. De fractie van Leefbaar Borger-Odoorn vond dit absoluut niet wenselijk. Daarnaast werd er een schijn van oplaaiend “dorp-isme” gecreëerd door de fractievoorzitter van D66 en de verantwoordelijke wethouder Sport. Beiden ten tijde van de behandeling van de Kadernota 2022 woonachtig in Odoorn. Voorsorteren en niet integraal afwegen, terwijl er bij andere verenigingen misschien nog wel een veel grotere opgave lag, was niet wat de fractie van Leefbaar Borger-Odoorn voor ogen had. Zij heeft dan ook, samen met de ChristenUnie, als enigen tegen de motie gestemd. 

Extra geld

Ruim een jaar later, op 22 september 2022, bleek al dat er ruim € 800.000,-  zou moeten worden toegevoegd aan de reservering voor sportpark Odoorn waarmee de kosten al op grofweg 3.8 miljoen euro kwamen. De fractie heeft hier vorig jaar technische vragen over gesteld en volgens het toenmalige college zou de soep niet zo heet gegeten worden als ie was opgediend. Er was voldoende vertrouwen.

Opnieuw extra geld

‘Een blamage!’ Hiermee begon de fractievoorzitter van Leefbaar Borger-Odoorn, Annemiek de Groot, afgelopen donderdag haar betoog toen de voortgang van de realisatie Sportpark Odoorn ter behandeling op de agenda van de commissievergadering stond. ‘Een ander woord kunnen wij er niet voor verzinnen. Hoe valt dit uit te leggen naar de inwoners toe? Geen kleingeld of tientjeswerk maar €538.000!’ Een totaalbedrag van maar liefst 4,3 miljoen euro.

Nogmaals, een fors bedrag naar een prestigeproject van het vorige college terwijl andere verenigingen in onze gemeente moeite hebben om hun eigen sportpark op orde te krijgen. Leefbaar Borger-Odoorn heeft hier grote moeite mee. En hebben wij een keuze? Nee, helaas niet. De oude gebouwen op sportpark Odoorn zijn al gesloopt en de termijn van de offerte van de aannemer loopt tot 29 september. Het plan terugsturen naar de tekentafel is geen optie. Uitstel zal inhouden dat het hele traject opnieuw doorlopen moet worden en de kosten onder de streep nog verder op zullen lopen.

Hoe verder?

Echt eerlijk vindt Leefbaar Borger-Odoorn het niet. We gunnen natuurlijk de vereniging HOVC van harte een nieuwe accommodatie na jaren van voorbereiding en het maken van soms ook pijnlijke bezuinigingskeuzes. Leefbaar Borger-Odoorn verwacht dat bij nieuwe investeringen in accommodaties alle informatie voorhanden is. Er is verzocht aan de wethouder om te komen met een integraal overzicht wat de stand van zaken is bij de overige verenigingen én welke stappen op welke termijn gezet gaan worden om zo helderheid te creëren voor iedereen. Wethouder Van Tongeren heeft de toezegging gedaan dit overzicht op korte termijn aan te leveren bij de raad. 

Terugkijkend heeft Leefbaar Borger-Odoorn in 2021 al voorspeld dat de wijze waarop de toenmalige coalitie wilde voorsorteren niet goed uit zou pakken. Het valt dan ook te betreuren dat dit is uitgekomen en dat de huidige raad de gevolgen hiervan moet dragen.

Is dan alles kommer en kwel? Nee dat zeker niet! Positief is dat de verenigingen elkaar echt hebben weten te vinden en een duidelijk beeld hebben richting de toekomst. Drie voetbalverenigingen en een tennisvereniging samen in één Omnivereniging op een gezamenlijke toekomstbestendige accommodatie. Een toekomst waarin sport & bewegen centraal staat voor alle inwoners uit Odoorn, Valthe, Klijndijk, Odoornerveen en Exloo. Op een prachtig nieuw sportpark Harm Kuiper.

Een mooi voorbeeld van ‘Samen denken en samen doen’. Dit juicht Leefbaar Borger-Odoorn toe.

De fractie van Leefbaar Borger-Odoorn beraadt zich nog over een eventuele motie voor de besluitvormende raadsvergadering van 28 september.

Deel dit bericht: