Nieuws uit de fractie

Ons vorige ‘laatste nieuws’ bericht eindigden wij met de woorden: ‘nu begint het echte werk!’ En dat is gebleken! We hadden het in de laatste weken druk met het vormgeven van de fractie en met het, zeker voor onze nieuwe raadsleden, wennen aan de gemeentelijke mores. Daarnaast vroegen belangrijke onderwerpen al de aandacht van onze partij en onze raadsleden. 

Ook hebben we al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen en B&W. Zo hebben we vragen gesteld over de kwaliteit van het recente groenonderhoud in Valthermond en over een aantal verkeerssituaties in onze gemeente die naar onze mening om snelle actie vragen.