Internationale vrouwendag – 8 maart 2018

 

Donderdag 8 maart: internationale vrouwendag. Het thema voor 2018 is ‘vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig’. Bij dat thema sluit de nieuw opgerichte lokale politieke partij Leefbaar Borger-Odoorn graag aan en maakt ruim baan voor vrouwen in de politiek. Op maar liefst 4 van de eerste 5 posities van de kandidatenlijst staat een vrouw en het lijsttrekkerschap van de partij wordt ingevuld door 2 vrouwen: Annemiek de Groot en Alina de Roo. De partij wil meer vrouwen in de politiek, als afspiegeling van de inwonersamenstelling van de gemeente. Daarnaast wil zij een ander politiek geluid in de raadszaal brengen. 

 

Leefbaar Borger-Odoorn is de enige politieke partij in Drenthe met zoveel vrouwen hoog op de kandidatenlijst. Alle vrouwen op de lijst hebben een duidelijke gezamenlijke missie: politiek dichter bij de bevolking brengen door inwoners op te zoeken, te luisteren en aandacht te hebben voor wat speelt in de leefomgeving. De partij krijgt veel positieve reacties op deze nadrukkelijk vrouwelijke samenstelling van de kandidatenlijst. 

 

Juiste politieke agenda voor de inwoners

Nog steeds is de politiek een wereld waarin vooral mannen actief zijn, ook in de gemeente Borger-Odoorn. Van de 21 raadsleden zijn slechts 3 een vrouw. Daarmee is de raad geen afspiegeling van de gemeente. Hierdoor herkent de inwoner zich niet of onvoldoendein de politieke vertegenwoordiging en brengt de politieke agenda onvoldoende die zaken naar voren die ook daadwerkelijk spelen in de gemeente. Thema’s als zorg, onderwijs en cultuur krijgen met vrouwen in de politiek meer aandacht. 

 

Een ander politiek debat

Vergelijkbaar met het andere geluid dat klinkt met toetreden van vrouwen in de vergaderzaal in het bedrijfsleven, zo ontstaat met een andere verhouding man/vrouw in raadszaal, ook een ander inhoudelijk debat. Een debat waarin meer geluisterd wordt naar elkaar, meer ruimte is voor inhoud en er meer aandacht is voor afstemming met de omgeving.

 

De partij hoopt dat zij na de gemeenteraadsverkiezingen ook daadwerkelijk haar invloed kan gaan uitoefenen op het politieke debat en agenda door zitting te nemen in de gemeenteraad.

 

Meer informatie

Meer informatie over de samenstelling van de kandidatenlijst en het programma van de partij, is te vinden op de website: www.leefbaar-borger-odoorn.nl 

Inwoners kunnen ook vragen stellen via de Whatsapp berichtenservice (06 – 55 45 45 89)