Integriteit en gedrag binnen de gemeenteraad vragen om aanscherping van regels

Donderdagavond 23 maart jongstleden werd er, tijdens de besluitvormende raadsvergadering, gesproken over de ‘gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Borger-Odoorn 2023’.  Een onderwerp dat bijzonder zwaar weegt voor Leefbaar Borger-Odoorn.  In het verleden hebben de oud-raadsleden Alle Tepper en Alina de Roo van LBO  al eens gepoogd om de kaders voor integriteit en de omgangsvormen aan te scherpen voor alle raadsleden. Telkens zonder succes. Tot afgelopen donderdagavond.

Fractievoorzitter Annemiek de Groot van LBO begon haar betoog over enkele persoonlijke ervaringen en bedenkingen als men vroeg hoe zij het werk als raadslid ervaarde. “Want”, zoals zij verwoordde, ”als je dacht dat je een goede verbinding had, lag je het volgende moment al weer op de slachtbank”.  

Leefbaar Borger-Odoorn is van mening dat, in een tijd waarin polarisatie steeds grotere vormen aanneemt, het van essentieel belang is om als gemeenteraad het goede voorbeeld te geven. De hoogste tijd dus om als gemeenteraad ook een dergelijk protocol op te stellen. Regels waarop je elkaar aan kunt spreken als dat nodig is maar die ook bescherming bieden als dat nodig blijkt.

Een door Leefbaar Borger-Odoorn geïnitieerde motie kwam op tafel, waarin  om aanscherping van het integriteitsprotocol uit 2014 en het opstellen van een  bijbehorende gedragscode werd gevraagd. PvdA, CDA, VVD, CU en Groen Links dienden de motie mee in. Na een  kleine tekstuele aanpassing op verzoek van Gemeentebelangen kon ook de grootste oppositiepartij mee instemmen.. Een goed voorbeeld van Samen Denken, Samen Doen. Alleen D66, die vlak voor de stemming nog betoogde dat hun fractie integriteit ontzettend hoog in het vaandel heeft staan, stemde  verassend genoeg niet met de motie in.

Het is in ieder geval voor de huidige en toekomstige raadsleden belangrijk dat deze aanscherping er nu komt. De gemeenteraad als gekozen volksvertegenwoordigers moet ook zelf het goede voorbeeld geven in woord en gedrag! De fractie van Leefbaar Borger-Odoorn was zichtbaar tevreden met de brede steun.

Deel dit bericht: