Heeft de nieuwe coalitie de juiste focus?

Heeft de nieuwe coalitie de juiste focus?

Onlangs kwam het nieuws naar buiten over de samenstelling van de coalitie van de gemeente Borger-Odoorn voor de raadsperiode 2018-2022. Leefbaar Borger-Odoorn verbaast zich over de gang van zaken rondom deze coalitievorming en is tegen de uitbreiding van het aantal wethouders met een halve formatieplaats. Heeft de coalitie wel de focus op de inwoner of meer op het eigenbelang?


Geen transparantie en openheid in het proces

De slogan van de nieuwe coalitie luidt: “Vernieuwend, Vertrouwd, Vooruit”. Transparantie en openheid werden in de berichtgeving ook genoemd. Met dit voornemen in het achterhoofd verbaast het ons dat wij via een persbericht moeten vernemen wat de uitkomsten van de coalitiebesprekingen zijn. De coalitiepartners hebben geen moeite gedaan om zorgvuldig en persoonlijk hierover te communiceren met de andere raadsleden.

Eenzelfde werkwijze zien we rondom het voornemen van de coalitie om een 4e wethouder aan te stellen en de formatie met een halve formatieplaats uit te breiden. Op jaarbasis zullen de kosten van het College hiermee met minimaal €50.000,- stijgen. De burgers in onze gemeente gaan dit samen betalen. Op geen enkele wijze hebben de coalitiepartners dit voornemen kenbaar gemaakt en de raad de gelegenheid gegeven inhoudelijk van gedachten te wisselen over het nut en de noodzaak van een extra wethouder. De raad is plat gezegd buiten spel gezet! We mogen er 22 mei alleen nog iets van vinden. Deze wijze van opereren getuigt naar onze mening van weinig transparantie, respect en vertrouwen naar de raad. Woorden die de coalitie wel uitspreekt in de berichtgeving, maar in onze ogen niet naleeft.

 

De nieuwe coalitie doet geen recht aan de stem van de inwoners

Ook zijn wij verbaasd over de coalitiesamenstelling. De stem van de inwoners wordt naar onze mening genegeerd met het kiezen van D66 als coalitiepartner. Dit is een partij die tijdens de verkiezingen fors heeft verloren en nog maar net genoeg steun heeft gehaald voor het behouden van 1 zetel. Ook vragen wij ons af waarom het CDA, met een relatief stabiele aanhang onder onze inwoners, na 4 jaar plezierige samenwerking opeens als coalitiepartner is afgedankt. Gemeentebelangen had 1,5  wethouder in het vorige College  met 9 raadszetels in de Raad. Gemeentebelangen heeft 1 zetel verloren en claimt nu 2 wethouders. Voor ons onbegrijpelijk.  Ook het op voorhand  invullen van de wethouderspost door de VVD met een wethouder van buiten vinden wij niet passend aan het begin van de coalitieperiode omdat de kiezer hiermee volledig wordt omzeilt. Zijn er dan geen capabele bestuurders woonachtig in onze gemeente?

In hoeverre doe je recht aan de stem van de inwoners door voor deze coalitie te kiezen?

 

4e wethouder is overbodig

Verzwaring van het college gaat de leefbaarheid en het welzijn van onze inwoners niet direct verbeteren en daarmee is het naar onze mening een onjuiste keuze. De oorzaak van de ontevredenheid van inwoners over de dienstverlening en de communicatie van de gemeente ligt bij het ambtelijk apparaat. De aansturing van de ambtenaren in het gemeentehuis is geen taak van een wethouder, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris. Het voorstel tot uitbreiding wekt bij ons de indruk dat het er hier meer om gaat om alle betrokken coalitiepartijen een comfortabele plaats in dit College te gunnen, in plaats van meer te willen realiseren voor de inwoners.

 

Samenvattend ervaart Leefbaar Borger-Odoorn de aanloop en de start van deze nieuwe raadsperiode als een valse start, met een bijzondere coalitievorming en in onze ogen onterechte en op onjuiste gronden gefundeerde uitbreiding van het aantal wethouders. We willen geen politieke spelletjes en zullen ons kritisch vanuit onze oppositierol blijven  inzetten voor het belang van de alle inwoners!