Bouw van nieuwe scholen in Borger-Odoorn kan van start!

Donderdagavond 20 april stond, tijdens de besluitvormende raadsvergadering, onder andere het Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2023-2038 op het programma. Aangezien alle partijen inclusief de schoolbestuurders die ingesproken hebben tijdens de commissievergadering, hierover vol lof  waren stond deze dan ook als hamerstuk op de agenda. 

Leefbaar Borger-Odoorn is bijzonder trots op dit document. Als belangrijk speerpunt in ons verkiezingsprogramma wordt er nu eindelijk  aandacht besteedt aan de huisvesting van onze scholen. Waar jarenlang wel geld binnengekomen is voor het onderwijs was het onze fractie een doorn in het oog dat dat geld niet als dusdanig geoormerkt is geweest. De gelden zijn in de Algemene Reserves geparkeerd en is daardoor de voorbije jaren niet geheel aan onderwijs besteedt. Daar is nu gelukkig verandering in gekomen. Deze raadsperiode nog worden de voorbereidingen getroffen voor de eerste scholen die op de lijst van prioritering staan. Voor elke school zal een aparte businesscase worden gemaakt en zal ook de mening van ouders erg belangrijk zijn bij het ontwikkelen van een nieuwe school. Ook het bewegingsonderwijs zal hierin een belangrijke plek krijgen.

Deel dit bericht: