Alina de Roo treedt af als raadslid

Alina de Roo, fractievoorzitter van Leefbaar Borger-Odoorn en gemeenteraadslid, treedt om gezondheidsredenen af als raadslid. Dit heeft zij afgelopen week kenbaar gemaakt. De Roo blijft op de achtergrond wel betrokken bij de partij die zij eind 2017 heeft opgericht, samen met partijgenoten Annemiek de Groot en Alle Tepper.

De Roo werd in oktober 2018 getroffen door een hartinfarct en heeft zich toen enige tijd teruggetrokken uit de politieke arena om te herstellen. In maart hervatte zij haar politieke activiteiten. Het raadswerk vindt zij van groot maatschappelijk belang, waar zij zich volledig voor wil kunnen inzetten. In de afgelopen maanden heeft De Roo echter ervaren dat haar energiehuishouding onvoldoende in balans komt, wat haar functioneren als fractievoorzitter en raadslid belemmert. “Het was voor mij een lastig besluit om te nemen, maar mijn gezondheid en het terugwinnen van energie krijgen voorrang”, aldus Alina De Roo. Als mede-oprichter van Leefbaar Borger-Odoorn blijft zij op de achtergrond actief betrokken bij de partij.

Opvolging in de gemeenteraad

De Roo neemt tijdens de raadsvergadering van 7 november afscheid. Haar opvolger en fractiegenoot Mandy Vos wordt in de raadsvergadering van 14 november geïnstalleerd.

Collega raadslid Annemiek de Groot neemt het fractievoorzitterschap over.