5G – nieuwe bedreiging voor onze gezondheid?

Het lijkt erop dat er na de komst van zonneparken en windmolens een volgende bedreiging voor onze gezondheid voor de deur staat. De komst van 5G! We informeren de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn graag over de ontwikkelingen, onderzoeken, de maatregelen van de overheid en de risico’s van 5G voor onze gezondheid.

Met de uitrol van 5G wordt er een wildgroei aan antennes verwacht.  Deze antennes hebben vaak een hogere capaciteit maar een lager bereik. Voor een brede 5G dekking zijn daardoor een stuk meer antennes nodig. En daarvoor zijn creatieve oplossingen bedacht: de antennes kunnen ook in bijvoorbeeld lantaarnpalen en bushokjes worden geplaatst.

Onderzoeken naar de gevolgen van straling van 5G

Wij willen en kunnen niet op de stoel van de wetenschappers gaan zitten, maar uitspraken dat het nog niet bekend is wat straling voor invloed heeft op de volksgezondheid zijn te makkelijk. Honderden wetenschappers hebben alarm geslagen en een oproep gedaan aan de WHO, de VN, de EU en alle landsregeringen om deze ontwikkelingen stop te zetten. Er zijn meer dan 10.000 Peer reviewed studies, dat wil zeggen wetenschappelijke onderzoeken die door andere wetenschappers zijn onderzocht zodat de uitkomst niet twijfelachtig is. Deze onderzoeken tonen aan dat straling een groot risico is voor de volksgezondheid en al het andere leven op aarde.

Als het gaat om onderzoeken met een uitkomst die de plaatsing van meer zendmasten ondersteunen en die melden dat de gezondheid geen risico zou lopen, dan zijn deze zeer beperkt. Door partijen wordt er veelal verwezen naar slechts één Zwitsers onderzoek (cofam II) en daarop worden keuzes gemaakt en beleid gebaseerd.

Er is ontkenning, maar anderzijds zijn er ook in andere landen wetten in de maak waarin wordt vastgelegd hoe en waar masten mogen worden geplaatst: niet boven de hoofden van moeders en (ongeboren) baby’s, niet voor woningen, niet op trottoirs, niet op plekken waar veel voorbijgangers zijn etc. Dat toont toch aan dat er rekening wordt gehouden met een gevaar voor de gezondheid.

Het ministerie stelt regels met de komst van 5G

Nederland is één van de weinige landen binnen Europa die geen vastgestelde limieten heeft voor de straling van telefoonzendmasten zoals deze bijvoorbeeld uiteindelijk wel zijn gesteld voor hoogspanningsmasten. Het ministerie gaat nu wel regels stellen voor de straling van zendmasten naar aanleiding van de komst van 5G. Zij willen zeker weten dat er geen nadelige gezondheidsrisico’s kleven aan de straling van de antennes.

Masten die nu worden geplaatst komen er na een toetsing door gemeenten aan de richtlijnen van de VNG. Deze richtlijnen zijn niet van toepassing op 5G. Leefbaar Borger-Odoorn is van mening dat het beter is om pas op de plaats te maken tot bekend is wat de regels voor 5G zijn. Daarmee voorkomen we dat er nu nog antennes worden geplaatst op locaties die straks voor grote gezondheidsrisico’s kunnen zorgen.  

De gemeente is straks enkel vraagbaak voor 5G

Momenteel wordt er door de VNG gewerkt aan een nieuw antenneconvenant, dat afspraken vastlegt voor de plaatsing van vergunningsvrije antennes voor dekking van mobiele netwerken. Ook de komst van 5G wordt hierin meegenomen. Door dit convenant heeft de gemeente formeel geen zeggenschap meer en kan zij slechts functioneren als vraagbaak of bemiddelaar voor verontruste burgers. De VNG hoopt dan ook dat gemeenten hun belangen verdedigen en meedenken over de ruimtelijke inpassing.

5G straling en Lofar

De straling die een 5G basisstation afgeeft is enorm, hoe gaat dit zich verhouden tot Lofar? De straling van de zonneparken en de verstoring van de windmolens geeft nu al problemen voor Lofar en reden tot ongerustheid over onze gezondheid. Leefbaar Borger-Odoorn heeft daarom ook gevraagd om een nulmeting in de risicogebieden rond de windmolens.

5G straling – Leefbaar is bezorgd

5G geeft naar ons idee reden tot bezorgdheid. De ervaring de afgelopen jaren is dat de overheid zaken zo regelt dat grote economische belangen niet geschaad worden door invloed van burgers. Dat de overheid bezig is om nu regels te stellen is een goede zaak. Wij hopen dat er geluisterd gaat worden naar de wetenschappers maar ook hier is het economisch belang weer een grote vijand, want de bedragen die in de telecomindustrie omgaan zijn enorm en leveren de overheid geen windeieren.

Informatie voor u als burger

Omdat wij, zoals eerder geschreven niet op de stoel van de wetenschappers plaats kunnen nemen en wij onze mening ook slechts kunnen vormen door het lezen van informatie, zetten wij hieronder een aantal linken die u kunt gebruiken om zich ook te informeren. Overigens is de informatie in onderstaande linken niet allemaal geschreven door wetenschappers.

https://www.5gspaceappeal.org/

https://www.arbo-online.nl/gezond-werken/nieuws/2018/03/minister-wil-straling-5g-antennes-beperken

http://www.stralingsvrij.info/

https://gezondheidenvoeding.nl/elektromagnetische-straling/draadloos-gemak-en-een-stralende-toekomst-feit-of-fabel/

http://www.earth-matters.nl/11/14490/verborgen-nieuws/voorkom-5g.html

http://www.earth-matters.nl/5/14497/gezondheid/5g-gigantic-health-hazard.html

http://www.brainportbiotechsolutions.com/oplossingen.php

https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/met-5g-fors-meer-antenne-opstelplaatsen-nodig