Terugblik raadsvergadering – 28 maart

Na 3 maanden afwezigheid was onze fractievoorzitter, Alina de Roo, gelukkig weer zover hersteld dat ze haar taken in de Raad weer op zich kon nemen. Wij zijn blij dat ze er weer in ons midden is!

Tijdens de vorige vergadering was al formeel  afscheid genomen van haar vervanger Alle Tepper. Alle werd deze avond geïnstalleerd als lid van de steunfractie.

Tijdens de oriënterende vergadering werd uitgebreid stilgestaan bij de aangeboden begrotingswijziging van de EMCO-groep. Het betrof een lichte resultaatverbetering. Zoals bekend neemt onze gemeente, samen met andere gemeenten, deel in de EMCO-groep, een bedrijf dat de opdracht heeft om de afstand tot de arbeidsmarkt voor bepaalde groepen mensen te verkleinen, zodat hun kans op werk toeneemt.

Tijden de vorige vergadering had onze partij gevraagd om een ingekomen stuk, een memo van het College over het gebruik van de voetbalvelden in 2e Exloërmond, te agenderen voor deze vergadering. Wij waren benieuwd naar het beleid waarop de besluiten van het College waren gebaseerd en vroegen ons af welke rol het College wilde spelen bij de daadwerkelijke uitvoering van de besluiten.

Overigens werd wederom over dit onderwerp ingesproken door mevrouw Haan van De Treffers’16. Zij sprak haar teleurstelling uit over de vertraging die steeds blijkt op te treden bij de realisatie van de beloofde voorzieningen. Ook beklaagt De Treffer ’16 zich over de gebrekkige communicatie met de gemeente. Tenslotte vroeg men zich af op welke besluiten de door het College genoemde maximale investering van 50.000 euro gebaseerd is.

De verantwoordelijk wethouder, de heer Wind, was wegens ziekte afwezig. Wethouder Buijtelaar lichtte, op de van hem bekend onnavolgbare wijze, een aantal zaken toe. Echt veel duidelijker werd het voor de aanwezigen niet maar wel werd beloofd dat binnen een maand de gevraagde units voor de Treffer ’16 zullen worden geplaatst. Oppositiepartijen vroegen de gemeente om het leveren van maatwerk in deze bijzonder situatie, bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen.

Hoe de gemeente een eventueel gezamenlijk gebruik van de voetbalvelden door de Treffer ’16 en door TEVV in goede banen wil leiden bleef overigens onduidelijk.

Wij vroegen het College om een aanvullend beleid voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties om mogelijke probleemsituaties zoals in 2e Exloërmond te vermijden. De meeste andere fracties hadden hieraan geen behoefte.

Wordt vervolgd!

De besluitvormende vergadering kende weinig ‘spannende’ agendapunten. Wel werd nog een door D’66 ingediende motie, waarin afkeuring werd uitgesproken voor de bedreigingen aan het adres van een aannemingsbedrijf dat werkzaamheden uitvoert voor het windturbinepark, unaniem door de Raad gesteund.