Terugblik raadsvergadering – 27 september

Terugblik raadsvergadering – 27 september

Een weinig opwindende raadsbijeenkomst deze keer. De onderwerpen waren niet echt spannend. Toch waren raadsleden bereid en in staat om lange discussies te wijden aan de Verordening Duurzaamheidslening en aan het voorstel tot verhogen van de Toeristenbelasting met 5 cent per overnachting. Er werden enige wijzigingsvoorstellen ingediend. Besluitvorming vindt een volgende vergadering plaats.

De agenda voor het besluitvormend overleg werd voor aanvang gewijzigd; het voorstel tot het ter beschikking stellen van middelen voor de aanpassing van rijksweg N34 werd van de agenda verwijderd. De wijzigingsvoorstellen die in een vorig raadsoverleg aan de orde kwamen bleken nog niet verwerkt.

De subsidie-aanvraag van het Hippisch centrum Exloo leidde bij onze partij tot enige vragen. Wij vroegen ons af of de financiële bijdrage van de gemeente niet beter zou kunnen worden gebruikt voor aanpassing van de toegangswegen in plaats van voor aanpassing van de infrastructuur op het terrein.  Na een toelichting van het college, waaruit onder meer bleek dat de toegezegde subsidie van de Provincie mede afhankelijk was van deze bijdrage door de gemeente, gingen wij toch akkoord.

Bij de ingekomen stukken stelden wij vragen over de brief van een inwoner van Borger over de voorgenomen kap van een 11-tal bomen nabij de Torenlaan. In het licht van een lopende beroepsprocedure kon op dit onderwerp op dit moment niet nader worden ingegaan.

Een ander ingekomen stuk, een Manifest van een Democratisch Energie Initiatief zal worden meegenomen in de al eerder door het College toegezegde raads-informatie-bijeenkomst over duurzaamheid en energie.