Terugblik raadsvergadering – 14 november

Voor Leefbaar Borger-Odoorn was het een bijzondere raadsvergadering. De Raad nam afscheid van onze fractievoorzitter Alina de Roo, die, om gezondheidsredenen, besloten heeft om haar raadslidmaatschap voorlopig te beëindigen. Voor de Raad en voor onze partij een forse aderlating. Op haar eigen wijze wist Alina altijd een waardevolle bijdrage aan de discussie te leveren.

Aan het eind van haar afscheidsspeech bood Alina de leden van de Raad een Talking Stick, ofwel een Praotstokkie aan. Een oud gebruik uit de cultuur van de Indianen dat staat voor spreken vanuit je hart, je eigen innerlijke waarheid, het echt naar elkaar luisteren en elkaar niet onderbreken. Te gebruiken bij belangrijke discussies!

Gelukkig gaat Alina voor onze partij niet ‘verloren’. Zij zal haar bijdrage aan onze missie blijven leveren, maar nu iets meer vanuit de achtergrond.

Annemiek de Groot zal vanaf heden het fractievoorzitterschap overnemen. En tijdens de raadsvergadering werd ons nieuwe raadslid, Mandy Vos, officieel beëdigd. Wij zijn blij dat zij deze vacature wil gaan vervullen. Als lid van de steunfractie heeft ze in de afgelopen jaren al ervaring opgedaan.

Een belangrijke agendapunt tijdens de Oriënterende Raadsvergadering was de Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES).

Hieronder wordt een deel van de woordvoering van onze fractie, uitgesproken door Mandy Vos, op dit agendapunt weergegeven:

‘Het Klimaatakkoord is ook de reden dat wij ons nu over de voorgelegde startnotitie RES buigen en deze bespreken. Ongeacht hoe wij hierin staan hebben wij respect voor het tot nu toe geleverde werk. De overheid heeft de energie regio’s bedacht om het toch maar vooral van onderop te laten komen. In Nederland moet 35 Twh worden opgewekt, dit moet worden gerealiseerd door 30 regio’s, dus 1,2 Twh per regio. In Drenthe zijn wij nagenoeg al op deze doelstelling dus in hoeverre moeten wij nog doorgaan met deze RES? Er vanuit gaande dat het antwoord ontkennend is vervolg ik ons betoog.

Wij zien dat er in dit concept goede punten worden aangesneden maar ook in dit verhaal is snelheid weer de algemene deler. Een snelheid waar wij ons grote zorgen over maken. U schrijft in het concept dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat, dat beamen wij maar de voorgestelde tijdlijn doet anders vermoeden.

In het voorjaar van 2020 moet het concept RES klaarliggen en in maart 2021 de RES 1.0  De eerste drie fases voor de concept RES moeten binnen 6 maanden worden doorlopen en daarnaast moet er ook nog draagvlak zijn. Met name dat draagvlak, we hebben nu toch met elkaar wel door dat dat zeer noodzakelijk is. De windmolens in het veengebied ontlokken kabinetsleden en oud politici uitspraken die er niet om liegen; dit is verschrikkelijk fout gegaan en mag nooit meer gebeuren en als hekkensluiter vond Diederik Samsom het een mispeer. En bedankt! Maar wat leveren deze constateringen nu op, helemaal niets. Je kunt erop wachten dat er op de oude voet wordt verder gegaan, niet alleen in deze regio maar in heel Nederland zullen er zaken worden opgetuigd waar de inwoners zowel financieel als fysiek last van gaan ondervinden, voor een onmeetbaar resultaat.

De inwoners op hun beurt doen heus hun best binnen hun mogelijkheden, er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheden om huizen te verduurzamen. De afgelopen winter was niet heel koud en de Co2 uitstoot was veel lager dan normaal. Hieruit kun je dus opmaken dat het isoleren van woningen, waardoor er minder wordt gestookt, een verschil maakt. Wij zijn dan ook blij om te lezen dat er geschreven wordt over de opgave om huizen en overige gebouwen goed te isoleren. Zonder extra grootschalige plannen zal de transitie met dit soort maatregelen misschien langer duren, de industrie en het bedrijfsleven zullen ook hun bijdrage moeten gaan leveren, maar wij zijn wel van mening dat het dan voor iedereen betaalbaar blijft en er meer draagvlak zal ontstaan om met elkaar ons best te doen voor onze toekomst. Wij geloven niet in het grootschalige monsterplan dat de overheid voor ogen heeft en (alle) huizen in een tijdspad van het aardgas af is naar onze bescheiden mening een utopie.

Voor het opstellen van de RES Drenthe heeft het rijk een bijdrage van € 400.000 toegezegd maar deze wordt slechts uitgekeerd als het klimaatakkoord het gaat halen in de 2e kamer. Dat is nog niet zeker, dus het gevraagde akkoord voor deze startnotitie, zodat er snel door gegaan kan worden met het vervaardigen van een concept RES,  vinden wij niet weloverwogen. Wacht eerst af wat er met het Klimaatakkoord gaat gebeuren voor met nog meer kosten en inzet door te gaan.’