Terugblik raadsvergadering – 26 april

Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad werden onze leden Rosalie Kartner en Mandy Vos beëdigd als lid van de steunfractie van Leefbaar Borger-Odoorn. Wij zijn blij met deze belangrijke versterking voor onze fractie!

De vergadering stond verder vooral in het teken van de voorstellen voor het verantwoord openhouden van de drie zwembaden in onze gemeente. De Raad was unaniem van mening dat het door B&W gepresenteerde voorstel teveel onduidelijkheden en een te laag ambitieniveau bevatte. De raad voelde zich niet in staat op dit moment een afgewogen beslissing te nemen. Het College moet z’n huiswerk overdoen. Wel is afgesproken dat binnenkort een gesprek zal volgen met zwembad de Zwaoi in Valthermond over noodzakelijke financiële steun op korte termijn.