De mensen

Annemiek de Groot

Mijn naam is Annemiek de Groot 52 jaar oud, woonachtig in Valthermond, Fractievoorzitter van LBO en zelfstandig ondernemer. Ik ben één van de medeoprichters van LBO, omdat ik het belangrijk vind om samen met elkaar te werken aan een leefbaar Borger-Odoorn. Krachten bundelen, samen de schouders eronder en zoeken naar mogelijkheden en zelf kansen creëren en benutten.  Dit maakt dat ik  al zes jaar vol overgave politiek actief ben. Politiek is nooit saai, de diverse vraagstukken en complexe uitdagingen
vragen om creatieve oplossingen. Om datgene te doen wat past bij onze gemeente en haar inwoners
met het vizier gericht op morgen maar met het goud in de achterzak.  
Ik bruis van energie en hoop nog een lange tijd politiek actief te blijven .

Ik ben Bianca Haan, 47 jaar en woon, samen met mijn man en kinderen vanaf 2014 in het prachtige
2e Exloërmond. Met een vader en moeder die beide in het veengebied zijn opgegroeid ken ik het
gebied en de bevolking met hun eigen cultuur. Na een administratieve opleiding ben ik in allerlei
sectoren aan het werk geweest. Van facilitair medewerker tot ict en horeca, weinig is mij onbekend.
Binnen al deze sectoren heb ik mij veel vaardigheden eigen kunnen maken. 
Binnen de gemeenschap maak ik mij graag dienstbaar. Het opzetten van een G-team en Walking
Football team bij de plaatselijke voetbalvereniging waren dan ook een kolfje naar mijn hand. Ook in
werkgroepen om de leefbaarheid in het dorp te verhogen voelde ik mij als een vis in het water.
Horen wat er leeft binnen de samenleving en dat uitwerken richting gedragen plannen is een enorm
dankbare taak. 
Daarna als fractie assistent bij Leefbaar Borger-Odoorn begonnen, afscheid genomen van sommige
vrijwilligerstaken en na de gemeenteraadsverkiezingen als raadslid aan de slag.
Binnen de gemeenteraad hebben het Sociaal Domein en vergunningen mijn speciale aandacht.
Handelen vanuit gezond boerenverstand en opkomen voor de kwetsbaren binnen onze samenleving
staan hoog op mijn agenda, daarnaast vind ik alles omtrent sport ook erg belangrijk. Iedereen moet
de mogelijkheid hebben om mee te kunnen doen, daar zet ik mij graag voor in.

Ik ben Ramon Kamps, 35 jaar, en ik woon in Valthe. Ik ben vader van 2 dochters en 1 zoon, en werk
als service coördinator bij een aannemer. Ik heb in Groningen de aannemersopleiding gedaan en heb
een aantal jaar mijn eigen bedrijf gehad. Sinds deze bestuursperiode zit ik in de Gemeenteraad, wat
ik met veel liefde en plezier doe. De onderwerpen waar ik de woordvoeringen op doe zijn met name
bouw, landbouw, energie en sport. De gemene deler is dat al deze onderwerpen betrekking hebben
op de bouw. Er wordt met enige regelmaat wordt in de raad gesproken over bijvoorbeeld
woningbouw en utiliteitsbouw,  over een mogelijke uitbreidingen van een boerenbedrijf,
gemeenschappelijke panden die verduurzaamd moeten worden, of de bouw van een nieuw
sportcomplex.
Wij staan in dit land voor een grote opgaven, ook in Borger-Odoorn. De bestaanszekerheid staat
enorm onder druk. De gestegen kosten voor boodschappen en energie voelen wij allemaal dagelijks.
De stikstofregels houden onze boeren in een wurggreep. Ook ónze boeren, die al eeuwen lang op
deze gronden hun gewassen verbouwen en hun vee laten grazen. Wij zijn een echte authentieke
plattelandsgemeente, en daar ben ik trots op. Maar er is ook een enorm woningtekort, en de
beschikbare ruimte om te bouwen is beperkt. We moeten zuinig zijn op onze openbare ruimte, maar
we moeten ook kansen pakken daar waar deze zich aandienen. Dat zorgt vaak voor tegengestelde
belangen. Ik hoop dat ik hierin een positieve bijdrage kan leveren, zodat er voor iedereen een plekje
kan zijn in deze prachtige gemeente.

Mijn naam is Annemiek Töben, 46 jaar, en woon met mijn man en twee kinderen aan de Kavelingen
in Valthermond. Ik ben geboren en getogen in Musselkanaal en na een uitstapje voor mijn studie in
Groningen sinds 16 jaar woonachtig in Valthermond.
Bij Leefbaar Borger Odoorn vervul ik de functie van fractie-assistent.
Ik ben 23 jaar werkzaam in de zorg als fysiotherapeut en manueeltherapeut, een fantastisch vak dat
ik dagelijks met passie doe. Men vind mij een “mensen-mens” met een nuchtere kijk op het leven.
Sinds 2022 ben ik betrokken bij Leefbaar Borger Odoorn omdat ik mij graag wil inzetten voor de
verbinding tussen de inwoners en het bestuursorgaan. Met bijzondere interesse voor het sociaal
domein: zorg, scholing en gezondheid in de breedste zin van het woord.
Leefbaar past bij mij omdat we Samen Denken en Samen Doen!

Deel dit bericht: