Bouw van nieuwe scholen in Borger-Odoorn kan van start!

Donderdagavond 20 april stond, tijdens de besluitvormende raadsvergadering, onder andere het Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2023-2038 op het programma. Aangezien alle partijen inclusief de schoolbestuurders die ingesproken hebben tijdens de commissievergadering, hierover vol lof  waren stond deze dan ook als hamerstuk op de agenda.  Leefbaar Borger-Odoorn is bijzonder trots op dit document. Als belangrijk speerpunt in ons verkiezingsprogramma wordt er nu […]

Integriteit en gedrag binnen de gemeenteraad vragen om aanscherping van regels

Donderdagavond 23 maart jongstleden werd er, tijdens de besluitvormende raadsvergadering, gesproken over de ‘gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Borger-Odoorn 2023’.  Een onderwerp dat bijzonder zwaar weegt voor Leefbaar Borger-Odoorn.  In het verleden hebben de oud-raadsleden Alle Tepper en Alina de Roo van LBO  al eens gepoogd om de kaders voor integriteit en de omgangsvormen aan te scherpen voor alle raadsleden. […]

Motie Leefbaar Borger-Odoorn uitgevoerd, resultaten bekend.

In 2018 bracht de fractie van Leefbaar Borger-Odoorn een motie in om onderzoek te doen naar laagfrequent geluid. Een nulmeting ( dus het geluid vóór de komst van de windturbines ) en onderzoek naar het geluid ná de komst van de windturbines.  Dit onderzoek is uitgevoerd en afgerond. Enige weken geleden hebben wij voor het eerst kennis kunnen nemen van […]