Raadsvergadering 25 januari 2024

Zoals al aangegeven in ons facebookbericht was afgelopen donderdag de eerste raadsvergaderingvan 2024. Na het vaststellen van de agenda kwamen er als eerste een aantal mededelingen vanuit het college; Het uitwerken van een aantal scenario’s met betrekking tot de revitalisatie van hetgemeentehuis, hierover wordt de raad binnenkort bijgepraat.Het uitstellen van een opvanglocatie voor Oekraïners in Buinen vanwege een informatieavond met […]

Kleedkamers voetbal 2e Exloërmond

Zes jaar na indienen initiatiefvoorstel LBO eindelijk kleedkamers voor het voetbal in 2e Exloërmond.  Voetbal in 2e Exloërmond, het is lang onderwerp van discussie geweest. Nadat er in 2018 een initiatiefvoorstel van Leefbaar Borger-Odoorn is aangenomen door de gemeenteraad om de voetbalvereniging te voorzien van een (tijdelijke) accommodatie werd het nu tijd om ook te gaan voorzien in een oplossing […]