Motie van treurnis

In de laatstgehouden raadsvergadering op 18 februari 2021 heeft Leefbaar Borger-Odoorn,  gesteund door andere partijen, onderstaande motie ingediend. De motie werd aangenomen met 11 tegen 10 stemmen. Groen Links en Gemeentebelangen stemden tegen.Motie van TreurnisDe gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn, in vergadering bijeen op: 18 februari 2021Onderwerp:Het vertrek, met medeneming van zijn raadszetel, van de heer M. Geertsma uit de […]

Uit de Raad: Leefbaar Borger-Odoorn legt verantwoording af

Zoals gebruikelijk legt Leefbaar Borger-Odoorn periodiek verantwoording af aan haar kiezers, leden en andere geïnteresseerden over ingenomen standpunten en het opereren in de gemeenteraad.Als gevolg van de Coronapandemie was het voor de gemeenteraad van Borger-Odoorn een bijzonder halfjaar. In verband met de maatregelen kon niet meer in de Raadszaal worden vergaderd. In september werd uitgeweken naar het Dorpshuis in Valthe […]

Terugblik raadsvergadering – 25 mei

Reactie Leefbaar Borger-Odoorn op de concept RES 1.0Voorzitter,Complimenten voor dit lijvige maar zeer leesbare stuk. De RES wordt nu ter vaststelling aangeboden terwijl dit in de startnotitie is betiteld als slechts een concept en in deze vorm (nog) geen bevoegdheid voor de raad. Dit werd in de werkgroep Duurzaamheid ook bevestigd. Wij zullen dan ook niet meegaan in een vaststelling, […]